PM Umum Pakej Rangsangan Khas Bantu PKS

Reading Time: 2 minutes

KUALA LUMPUR | Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej rangsangan khas bernilai RM10 bilion untuk perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dalam usaha untuk mengurangkan kesan Perintah Kawalan Pergerakan (MCO).

Menurutnya, PKS dan perniagaan mikro membentuk dua pertiga daripada tenaga kerja negara dan menyumbang 40% daripada ekonomi negara.

Ini adalah tambahan kepada pakej rangsangan ekonomi yang lain untuk rakyat meningkatkan aliran tunai untuk memastikan ekonomi tidak jatuh.

Muhyiddin pada 27 Mac telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi yang dikenali sebagai Pakej Prihatin Rakyat bernilai RM250bil.

Berikut adalah kemuncak ucapan Perdana Menteri pada hari Isnin (6 April):

 • Kerajaan akan meningkatkan subsidi gaji sebanyak RM600 sebulan untuk majikan daripada RM5.9 bilion yang diumumkan pada 27 Mac hingga RM13.8 bilion, tambahan RM7.9 bilion.
 • Bagi syarikat yang menggaji lebih daripada 200 orang, bilangan pekerja yang layak untuk subsidi meningkat daripada 100 sebelum ini, kepada 200 orang.
 • Bagi syarikat yang bekerja di antara 76-200 pekerja, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM800 untuk setiap pekerja.
 • Bagi syarikat yang bekerja di antara 1-76 pekerja, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM1,200 untuk setiap pekerja.

Bantuan itu datang dengan syarat majikan mesti mengekalkan kakitangannya sekurang-kurangnya enam bulan.

 • Penciptaan Geran Khas Prihatin RM2.1bil untuk semua syarikat PKS yang layak.
 • Kerajaan akan menyediakan geran khas sebanyak RM3,000 kepada setiap syarikat, yang dijangka memberi manfaat kepada hampir 700,000 PKS mikro di seluruh negara. PKS ini mesti mendaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) untuk menikmati kemudahan ini. Kerajaan akan memperoleh senarai PKS yang layak daripada Pihak Berkuasa Tempatan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 • Kerajaan akan menghapuskan kadar faedah 2% untuk Skim Kredit Mikro RM500mil di bawah Bank Simpanan Nasional.
 • Skim pinjaman mikro untuk perniagaan mikro dilanjutkan ke Tekun Nasional dengan had maksimum pinjaman sebanyak RM10,000 per syarikat tanpa faedah. Untuk tujuan ini, sejumlah RM200 juta akan disediakan. Pemohon hanya boleh memilih salah satu skim ini.
 • Kerajaan telah bersetuju untuk menggalakkan rundingan antara majikan dan pekerja atas syarat pekerjaan mereka, termasuk pilihan untuk memotong gaji, dan untuk membenarkan cuti tanpa gaji semasa PKP.

Majikan dan pekerja boleh merujuk kepada Jabatan Buruh untuk mendapatkan nasihat berkaitan dengan sebarang masalah yang timbul daripada resolusi. Rundingan perlu berdasarkan undang-undang pekerjaan di negara ini.

 • Kerajaan telah memberikan moratorium automatik 30 hari untuk membenarkan syarikat mengemukakan dokumen statutori kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dari tarikh terakhir PKP.
 • Pembentangan penyata kewangan syarikat juga dilanjutkan selama tiga bulan dari tarikh terakhir PKP. Kelonggaran diberikan kepada syarikat-syarikat dengan tahun-tahun kewangan yang berakhir 30 Sept hingga 31 Dis. Syarikat-syarikat perlu memohon kelonggaran ini dari SSM dan tidak akan dikenakan caj lewat.

Kerajaan telah merayu kepada pemilik premis swasta untuk mengurangkan kadar sewa untuk PKS semasa PKP dan tiga bulan selepas ia berakhir.

 • Mereka akan diberi potongan cukai tambahan bersamaan dengan jumlah pengurangan sewa dari April hingga Jun. Ini tertakluk kepada syarat bahawa mereka mengurangkan sewa dengan sekurang-kurangnya 30% dalam tempoh itu.