Day: April 6, 2020

Reading Time: 2 minutes Menurutnya, PKS dan perniagaan mikro membentuk dua pertiga daripada tenaga kerja negara dan menyumbang 40% daripada ekonomi negara. Ini adalah tambahan kepada pakej rangsangan ekonomi yang lain untuk rakyat meningkatkan aliran tunai untuk memastikan ekonomi tidak jatuh. Muhyiddin pada 27 Mac telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi yang dikenali sebagai Pakejartikel penuh

Reading Time: < 1 minute Skim yang dinamakan Skim Agro Prihatin Perak (AgroPrihatin) itu memperuntukkan sejumlah RM1 juta bagi membeli hasil pertanian terutama sayur-sayuran dan buah-buahan yang tak terjual dari petani-petani yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian Negeri Perak, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan PPPNP. Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu berkata skim ini adalahartikel penuh