Lantik Orang Politik Dalam GLC Suatu Bentuk Rasuah

Reading Time: < 1 minute

𝘈𝘮𝘢𝘭𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘯𝘵𝘪𝘬 𝘢𝘩𝘭𝘪 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘫𝘢𝘸𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘣𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘦𝘬𝘴𝘦𝘬𝘶𝘵𝘪𝘧 𝘥𝘪 𝘴𝘺𝘢𝘳𝘪𝘬𝘢𝘵-𝘴𝘺𝘢𝘳𝘪𝘬𝘢𝘵 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘢𝘪𝘵𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘳𝘢𝘫𝘢𝘢𝘯 (𝘎𝘓𝘊) 𝘥𝘪𝘥𝘢𝘬𝘸𝘢 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪 𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘣𝘦𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘳𝘢𝘴𝘶𝘢𝘩 𝘬𝘦𝘳𝘢𝘯𝘢 𝘪𝘢 𝘥𝘪𝘬𝘦𝘮𝘶𝘥𝘪 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭.

𝘔𝘦𝘭𝘢𝘯𝘵𝘪𝘬 𝘱𝘦𝘮𝘪𝘮𝘱𝘪𝘯 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘢 𝘪𝘯𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘭𝘶 𝘥𝘪𝘩𝘦𝘯𝘵𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘱𝘢𝘵𝘶𝘵 𝘥𝘪𝘴𝘦𝘳𝘢𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘴𝘦𝘱𝘢𝘵𝘶𝘵𝘯𝘺𝘢.

𝘎𝘓𝘊 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘢𝘪𝘵𝘢𝘯 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘣𝘦𝘳𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘴𝘪 𝘴𝘦𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘬𝘪𝘵𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘦𝘭𝘢𝘺𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘱𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘭𝘶 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘶𝘳 𝘵𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬, 𝘣𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘩𝘢𝘫𝘢 𝘥𝘪 𝘗𝘳𝘢𝘴𝘢𝘳𝘢𝘯𝘢 𝘔𝘢𝘭𝘢𝘺𝘴𝘪𝘢 𝘉𝘦𝘳𝘩𝘢𝘥 (𝘗𝘳𝘢𝘴𝘢𝘳𝘢𝘯𝘢) 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱𝘪 𝘬𝘦 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘴𝘦𝘮𝘶𝘢 𝘎𝘓𝘊.

𝘒𝘦𝘳𝘢𝘫𝘢𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘕𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 (𝘗𝘕) 𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘩 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘯𝘵𝘪𝘬 𝘢𝘩𝘭𝘪 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘳𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘴𝘺𝘢𝘳𝘪𝘬𝘢𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘦𝘯𝘢𝘳𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘯. 𝘋𝘢𝘯 𝘫𝘪𝘬𝘢 𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘪𝘭𝘢𝘬𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘪𝘢 𝘴𝘦𝘬𝘢𝘭𝘪 𝘨𝘶𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘶𝘣𝘶𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘺𝘢𝘬𝘪𝘯𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘭𝘢𝘣𝘶𝘳 𝘥𝘪 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘪𝘯𝘪.

𝘑𝘪𝘬𝘢 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘶𝘢𝘵 𝘭𝘦𝘣𝘪𝘩 𝘣𝘢𝘯𝘺𝘢𝘬 𝘱𝘦𝘯𝘪𝘭𝘢𝘪𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘥𝘦𝘮𝘪𝘬𝘪𝘢𝘯 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘱𝘢𝘯, 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘢𝘴𝘶𝘬 𝘬𝘦𝘸𝘶𝘫𝘶𝘥𝘢𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘦𝘬𝘴 𝘛𝘢𝘥𝘣𝘪𝘳 𝘜𝘳𝘶𝘴 𝘒𝘰𝘳𝘱𝘰𝘳𝘢𝘵, 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘳𝘢𝘮𝘢𝘪 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘮𝘦𝘭𝘪𝘩𝘢𝘵 𝘱𝘦𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘪𝘢𝘯 𝘴𝘺𝘢𝘳𝘪𝘬𝘢𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘦𝘯𝘢𝘳𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘵𝘦𝘭𝘶𝘴.

𝘋𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘪 𝘫𝘶𝘨𝘢 𝘥𝘪𝘭𝘪𝘩𝘢𝘵 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘩 𝘮𝘶𝘭𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘬𝘦𝘳𝘢𝘯𝘢 𝘢𝘩𝘭𝘪 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘎𝘓𝘊 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘨𝘢𝘣𝘶𝘯𝘨𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘱𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘪𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘦𝘬𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪.

Tulisan di atas disiarkan di laman Facebook rasmi YB Muhamad Arafat, Adun Hulu Kinta